سفارش تبلیغ
صبا ویژن
صفحه اصلی پست الکترونیک درباره

94/5/29
1:22 ص

  باور نمی کنم خدا به کسـی بگوید: " نه...! "

  خــدا فقط سه پاسخ دارد:

  1- باشه
  2- یه کم صبر کن
  3- پیشنـهاد بهتـری برایت دارم

 ///////////////////////////////////

 همیــشه در فشار زندگـی اندوهـگین مــشو... 
 شــاید خداست که در آغوشــش می فشاردت.

 برای تمام رنجهــایی که می بــری صبر کن!
"صبر اوج احترام به حکمت خداست"
 

  

94/5/13
2:25 ص

رنج نباید تو را غمگین کند،

این همان جایی است که اغلب مردم اشتباه می کنند...

رنج قرار است تو را هوشیار تر کند ، چون انسانها زمانی هوشیار تر می شوند که زخمی شوند،

رنج نباید بیچارگی را بیشتر کند.

رنجت را تحمــل نکن، رنجت را درک کــن،

این فرصتی است براى بیداری، وقتی آگاه شوی بیـچارگی ات تمام می شود...

اگر که به جاى محبتی که به کسی کردی از أو بی مهری دیده ای،

مأیوس نشو،

چون برگشت آن محبت را از شخص دیگری،

در زمان دیگری،

در رابطه با موضوع دیگری"

 خواهی گرفت.


شک نکن!

این قانون کائنات است....


  

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ