سفارش تبلیغ
صبا ویژن
صفحه اصلی پست الکترونیک درباره

98/1/29
2:10 ص

برای انداختن درختی باید صد ضربه تبر بزنید.

از این 100 ضربه، 99 ضربه اول کارش این است که شرایط را برای ضربه صدم آماده کند.

درخت در طول 99 ضربه سرجایش است. دلیل بیهودگی ضربات دلسردی نیست، نا امیدی نیست. 

هر تلاشی به همین صورت است. ضربه صدم بلاخره از راه میرسد و درخت را می اندازد.

    موفقیت صبر می خواهد ...


 


  

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ