سفارش تبلیغ
صبا ویژن
صفحه اصلی پست الکترونیک درباره

92/1/22
1:47 ص

غلامی کنار پادشاهی نشسته بود. پادشاه خوابش می آمد، اما هر گاه چشمان خود را می بست تا بخوابد، مگسی بر گونه او می نشست و پادشاه محکم به صورت خود می زد تا مگس را دور کند.مدتی گذشت، پادشاه از غلامش پرسید:«اگر گفتی چرا خداوند مگس را آفریده است؟» غلام گفت: «مگس را آفریده تا قدرتمندان بدانند بعضی وقت ها زورشان حتی به یک مگس هم نمی رسد.»


  

92/1/21
9:7 ع

می گوینـد:
شـاه عبـاس از وزیـر خـود پرسیـد:
” امسال اوضـاع اقتصـادی کشـور چگونـه است؟”

وزیـر گفت:
...
” الحمداللـه به گونـه ای است که تمـام پینه دوزان توانستنـد به زیـارت کعبـه رونـد!”

شـاه عبـاس گفت:
” نـادان! اگـر اوضـاع مالـی مـردم خـوب بود می بایست کفاشـان به مکــه می رفتند نه پینه‌دوزان… ، چون مردم نمی توانند کفش بخرند ناچار به تعمیرش می پردازند ، بررسی کن و علت آن را پیدا نما تا کار را اصلاح کنیم.


  

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ