سفارش تبلیغ
صبا ویژن
صفحه اصلی پست الکترونیک درباره

93/9/7
7:56 ع

خـــدا عظیم نیست او عظــمت اسـت. خــدا مهربان نیست او مهربانـــی اسـت.

خدا عاشق نیست, او عشق است. و این عظمت و مهربانی توسط ما فرصت حضور میابد.

وقتی دست ناتوانی را می گیریم و یا با عشقی خالـصانه به حرف های انسانـی در مانده

گوش می سـپاریم یا گره از کار کســـی می گشاییــم, پـروردگــار مجال حضـــــور بر زمین

یافتــه است.                                              جهان در انتــظار ظـــهور هــمه ی ماست

کــار  خـــدا  خـــلق  انســــان  بود و  رســــالت  انســــان  تجــلی  خـــــداوند  بر  زمــین,

انسان نردبانی است که از طریق آن خداوند از فراز آسمان بر زمین گام می نهد.

و ما عظیم تر از آنـی هستیـم که می اندیشیم.


  

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ